Laboratoria Przyszłości z Minecraft

oGRAJegzamin

Próbny egzamin ósmoklasisty w Minecraft

ZESTAWY ZADAŃ

MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNY Z MATEMATYKI

Poniżej zestaw zadań typu egzaminacyjnego z matematyki zgodny z formułą egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w 2024 r.

Ten sam zestaw zadań znajduje się w mapie Minecraft udostępnionej poniżej.

MAPA OGRAJEGZAMIN W MINECRAFT – MATEMATYKA

Poniżej zamieszczam mapę Minecraft przygotowaną do wykorzystania w Minecraft Education.
Mapa zawiera zestaw zadań egzaminacyjnych zgodny z formułą egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w 2023 r.

JĘZYK POLSKI

ZESTAW ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Poniżej zestaw zadań typu egzaminacyjnego z języka polskiego.

 
 

MAPA OGRAJEGZAMIN W MINECRAFT – J. POLSKI

Poniżej zamieszczam mapę Minecraft dedykowaną Minecraft Education.

JĘZYK ANGIELSKI

 

MAPA OGRAJEGZAMIN W MINECRAFT – J. ANGIELSKI

Poniżej zamieszczam mapę Minecraft dedykowaną Minecraft Education.

Próbny egzamin ósmoklasisty w Minecraft
oGRAJegzamin

Język polski

Zestaw zadań z języka polskiego sprawdzający przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
w specjalnej mapie Minecraft Education

Język angielski

Zestaw zadań z języka angielskiego sprawdzający przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
w specjalnej mapie Minecraft Education

Matematyka

Próbny arkusz egzaminu ósmoklasisty z matematyki zgodny z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
w specjalnej mapie Minecraft Education